Bộ sưu tập mẫu bìa (định dạng Word)
Gồm trên 100 mẫu bìa tuyệt đẹp (gồm khung viền, có chèn sẵn logo, hình ảnh, kiểu chữ...) để làm bìa báo cáo, báo cáo thực tập, kế hoạch bài giảng, giáo trình, giáo án, đồ án, luận văn tốt nghiệp, niên luận...hay trang trí cho mẫu giấy mời, thông báo...rất có ích cho nhân viên văn phòng, sinh viên, giáo viên và một số họa tiết, logo, hình ảnh, biểu tượng...để trang trí cho mẫu bìa.
Tham khảo bài viết liên quan chủ đề hình ảnh: