Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file LuatPCCC_25.7.exe theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Đặt mua ebook bản đầy đủ để xem toàn bộ các văn bản, được nhận cập nhật khi có văn bản mới và được tặng kèm tập hợp các văn bản (file Word) về Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file LuatBHXH_23.7.exe theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Đặt mua ebook bản đầy đủ để xem toàn bộ các văn bản, được nhận cập nhật khi có văn bản mới và được tặng kèm tập hợp các văn bản (file Word) về Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Link tải miễn phí:
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat Dau tu_2.8.exe theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Đặt mua ebook bản đầy đủ để xem toàn bộ các văn bản, được nhận cập nhật khi có văn bản mới và được tặng kèm tập hợp các văn bản (file Word) về Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Sau đây là các loại mẫu phiếu liên quan đến khám sức khỏe tuyển Nghĩa vụ quân sự Văn bản hướng dẫn, liên quan đến thủ tục khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự
Link tải miễn phí:
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat CAND_1.8 theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Đặt mua ebook bản đầy đủ để xem toàn bộ các văn bản, được nhận cập nhật khi có văn bản mới và được tặng kèm tập hợp các văn bản (file Word) về Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Link tải miễn phí:
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat phong chong tham nhung_8.8 theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Đặt mua ebook bản đầy đủ để xem toàn bộ các văn bản, được nhận cập nhật khi có văn bản mới và được tặng kèm tập hợp các văn bản (file Word) về Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Link tải miễn phí:
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat Dau tu cong_2.8.exe theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Đặt mua ebook bản đầy đủ để xem toàn bộ các văn bản, được nhận cập nhật khi có văn bản mới và được tặng kèm tập hợp các văn bản (file Word) về Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file LuatBHYT_23.7.exe theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Đặt mua ebook bản đầy đủ để xem toàn bộ các văn bản, được nhận cập nhật khi có văn bản mới và được tặng kèm tập hợp các văn bản (file Word) về Luật Bảo hiểm y tế
 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file LuatThueTNDN_free.exe theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Đặt mua ebook bản đầy đủ để xem toàn bộ các văn bản, được nhận cập nhật khi có văn bản mới và được tặng kèm tập hợp các văn bản (file Word) về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.