Link tải miễn phí:

Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat Dau tu cong_2.8.exe theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Đặt mua ebook bản đầy đủ để xem toàn bộ các văn bản, được nhận cập nhật khi có văn bản mới và được tặng kèm tập hợp các văn bản (file Word) về Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file LuatBHYT_23.7.exe theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Đặt mua ebook bản đầy đủ để xem toàn bộ các văn bản, được nhận cập nhật khi có văn bản mới và được tặng kèm tập hợp các văn bản (file Word) về Luật Bảo hiểm y tế
 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file LuatThueTNDN_free.exe theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Đặt mua ebook bản đầy đủ để xem toàn bộ các văn bản, được nhận cập nhật khi có văn bản mới và được tặng kèm tập hợp các văn bản (file Word) về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat phi le phi_3.8 bấm vào file này để xem trên máy tính, không cần cài đặt.
- Tải file Luat phi le phi_Word theo link ở trên về máy tính, dùng phần mềm Winrar hoặc Winzip giải nén file này ra thư mục trong máy tính để có tập hợp các file Word các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phí và lệ phí (các file Word này có tên đầy đủ nhưng không dấu).
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat Nghia vu Quan su_25.7 bấm vào file này để xem trên máy tính, không cần cài đặt.
- Tải file Luat NVQS_Word theo link ở trên về máy tính, dùng phần mềm Winrar hoặc Winzip giải nén file này ra thư mục trong máy tính để có tập hợp các file Word các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nghĩa vụ Quân sự (các file Word này có tên đầy đủ nhưng không dấu).
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Kinh doanh co dieu kien_21.7.exe bấm vào file này để xem trên máy tính, không cần cài đặt.
- Tải file Kinh doanh co dk_Word theo link ở trên về máy tính, dùng phần mềm Winrar hoặc Winzip giải nén file này ra thư mục trong máy tính để có tập hợp các file Word các văn bản Quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện (các file Word này có tên đầy đủ nhưng không dấu).
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat Giam dinh tu phap_23.8 bấm vào file này để xem trên máy tính, không cần cài đặt.
- Tải file Luat Giam dinh tu phap_Word theo link ở trên về máy tính, dùng phần mềm Winrar hoặc Winzip giải nén file này ra thư mục trong máy tính để có tập hợp các file Word các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp (các file Word này có tên đầy đủ nhưng không dấu).
* Giới thiệu:
- File có đuôi .exe ở trên là tổng hợp các bài viết, bài nghiên cứu bình luận Bộ Luật hình sự về phần tội phạm cụ thể của nhiều tác giả (đã cập nhật nội dung Điều luật theo Văn bản hợp nhất BLHS)
- Đây là sách dạng ebook. Các bạn tải về máy vi tính theo link ở trên và bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần cài đặt.
- File này sẽ liên tục được cập nhật. Các bạn thường xuyên truy cập vào trang này để tải về sách.
*Tham khảo các sách bình luận Khoa học Bộ Luật hình sự khác: