Link tải mẫu khai nhân hộ khẩu:
                                                                * Mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01)
                                                                * Mẫu Phiếu khai báo tạm vắng (Mẫu CT03)
Lệ phí đăng ký cư trú:
- Mức thu tối đa đối với việc đăng ký và quản lý cư trú tại các quận của thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh như sau:
+ Đăng ký lần đầu, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu cá nhân; cấp lại, đổi sổ hộ khẩu gia đình, sổ tạm trú: không quá 20.000 đồng/lần cấp.
+ Cấp đổi sổ hộ khẩu cá nhân, gia đình; sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà: Không quá 10.000 đồng/lần cấp.
+ Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú): Không quá 8.000 đồng/lần đính chính.
+ Đối với các khu vực khác, mức thu áp dụng tối đa bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng nêu trên.
+ Miễn lệ phí khi đăng ký cấp lần đầu đối với: Cấp sổ hộ khẩu gia đình, sổ tạm trú.
- Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xoá đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Uỷ ban Dân tộc.
Hướng dẫn chi tiết cách ghi các mẫu khai nói trên: XEM TẠI ĐÂY 

Tham khảo các thủ tục hành chính liên quan đến các mẫu khai nhân hộ khẩu:
Link tải bộ 600 câu hỏi thi lý thuyết Giấy phép lái xe  (Tổng hợp đáp án ở trang cuối cùng)
Link tải bộ 600 câu hỏi thi GPLX và đáp án (Đáp án trong trong từng câu)
thi 450 câu
* Lưu ý:
- Bấm vào link phía trên để tải về 2 file có định dạng PDF, đã được biên tập có đáp án tổng hợp kèm theo hoặc đáp án trong từng câu. 
Link tải:
* Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat Nha o_7.7.exe theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Sách ebook này cập nhật văn bản đến ngày 07/07/2020. ĐẶT MUA SÁCH (theo link: TẠI ĐÂY) để có bản ebook cập nhật văn bản mới nhất về Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như phiên bản sách có thể đọc được trên điện thoại, máy tính bảng.
- Giải nén file Luat Nha o_Word.rar để có tập hợp các file Word về Luật nhà ở và các văn bản hướng dẫn.

Tham khảo văn bản hướng dẫn liên quan: Luật Nhà ở 2014 và văn bản hướng dẫn hiện hành mới nhất
Link tải miễn phí:
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat Ke toan_2.4.exe theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Sách ebook này cập nhật văn bản đến ngày 2/4/2021. ĐẶT MUA SÁCH (theo link: TẠI ĐÂY) để có bản ebook cập nhật văn bản mới nhất về Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như phiên bản sách có thể đọc được trên điện thoại, máy tính bảng.
- Giải nén file Luat Ke toan_Word.rar để có tập hợp các file Word về về Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn.
Link tải miễn phí:
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat Dau tu_28.3.exe theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Sách ebook này cập nhật văn bản đến ngày 28/3/2020. ĐẶT MUA SÁCH (theo link: TẠI ĐÂY) để có bản ebook cập nhật văn bản mới nhất về Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như phiên bản sách có thể đọc được trên điện thoại, máy tính bảng.
- Giải nén file Luat Dau tu_Word.rar để có tập hợp các file Word về về Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn.
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file LuatPCCC_11.01.exe theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Sách ebook này cập nhật văn bản đến ngày 11/01/2021. ĐẶT MUA SÁCH (theo link: TẠI ĐÂY) để có bản ebook cập nhật văn bản mới nhất về Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như phiên bản sách có thể đọc được trên điện thoại, máy tính bảng.
- Giải nén file Luat PCCC_Word.rar để có tập hợp các file Word về về Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn.
Link tải miễn phí:
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat Dau thau_4.2.exe theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Sách ebook này cập nhật văn bản đến ngày 4/2/2021. ĐẶT MUA SÁCH (theo linkTẠI ĐÂYđể có bản ebook cập nhật văn bản mới nhất về Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như phiên bản sách có thể đọc được trên điện thoại, máy tính bảng.
- Giải nén file Luat Dau thau_Word.rar để có tập hợp các file Word về về Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.

Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat GTĐB_free.exe bấm vào file này để xem trên máy tính, không cần cài đặt.
- Tải file Luat GTĐB_Word.rar theo link ở trên về máy tính, dùng phần mềm Winrar hoặc Winzip giải nén file này ra thư mục trong máy tính để có tập hợp các file Word các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ (các file Word này có tên đầy đủ nhưng không dấu).
- Tải file Luat GTGB.epub, cài phần mềm đọc sách Google play sách trên điện thoại để xem sách.

Tham khảo: