Cấu hình máy tính tối thiểu cài đặt Adobe Photoshop CS4
Vi xử lý: 1.8 GHz hoặc nhanh hơn
Hệ điều hành: Windows XP SP2 (khuyến nghị SP3) hoặc Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, hoặc Enterprise with SP1
RAM: 512 MB (khuyến nghị 1 GB)
Ổ đĩa cài đặt trống: 1 GB
Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (khuyến nghị 1280 x 800)
Card video: hỗ trợ Shader Model 3.0 và OpenGL 2.0