Mức thu lệ phí:
- Lệ phí cấp mới, đổi lại Giấy phép lái xe theo mẫu mới là 135.000 đồng. (Thông tư 188/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng)
- Lệ phí khám sức khỏe lái xe (không kể xét nghiệm, X-quang): Không quá 120.000 đồng/người (Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước)
Các mẫu nói trên được quy định tại các văn bản:
Tham khảo các thủ tục hành chính có liên quan đến các mẫu nói trên: