Link tải mẫu:
Mức thu lệ phí:
- Lệ phí cấp đổi Giấy phép lái xe theo mẫu mới là 135.000 đồng. (Thông tư 73/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 76/2004/TT-BTC hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ)
- Lệ phí khám sức khỏe (không kể xét nghiệm, X-quang): Không quá 100.000 đồng/người (Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC về mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước)
Các mẫu nói trên được quy định tại các văn bản: Tham khảo các thủ tục hành chính có liên quan đến các mẫu nói trên: