Tính năng chính (Cập nhật 7/2018)

- Dễ dàng thay đổi nơi tải album về bằng cách thay đổi thư mục lưu trữ mặc định của chương trình
- Cấu hình đường dẫn đến IDM nếu bạn cài đặt IDM ở thư mục khác với thư mục mặc đinh
- Cho phép chương trình tạo thư mục có Tiếng Việt hoặc không theo tên từng Album
- Cho phép tách thư mục theo từng album hoặc gom tấc cả các bài hát vào cùng một thư mục
- Thay đổi chất lượng bài hát tải về trên mp3.zing.vn, nhaccuatui.com hay chiasenhac.com