Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat GTĐB_free.exe bấm vào file này để xem trên máy tính, không cần cài đặt.
- Tải file Luat GTĐB_Word.rar theo link ở trên về máy tính, dùng phần mềm Winrar hoặc Winzip giải nén file này ra thư mục trong máy tính để có tập hợp các file Word các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ (các file Word này có tên đầy đủ nhưng không dấu).
- Tải file Luat GTGB.epub, cài phần mềm đọc sách Google play sách trên điện thoại để xem sách.

Tham khảo: