(Mẫu số: TK1-TS Ban hành kèm theo QĐ số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam sửa đổi quyết định quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế )
Chú thích:
- Mẫu nói trên được sử dụng khi làm thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, nhập khẩu, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.
- Lệ phí đăng ký tham gia bảo hiểm y tế: Miễn phí.

Tham khảo các thủ tục có liên quan đến mẫu Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế: