* Link tải phần mềm lịch Việt - Desktop Calendar 2.1.0 (tên file: CalendarDC2.1.0.exe)
Giới thiệu về phần mềm:
  • Tên phần mềm: Desktop Calendar 
  • Phiên bản mới nhất: 2.1.0
  • Dung lượng: 9,9 MB 
  • Tác giả: Dương Việt Hùng (Email: duongviethung.hn@gmail.com) 
  • Cập nhật: 01/2019
  • Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 7, Windows 8, 10 và các phiên bản Windows trên tablet. 
  • Yêu cầu: máy tính phải cài đặt NET Frame 2.0 trở lên
Bảng so sánh tính năng phiên bản 2.0.9 với phiên bản trước:
Tính năngVersion 2.1.0Version 2.0.3
Lịch tháng
 
Lịch ngày
  
Xem thời tiết trong nước
  
Xem thời tiết tất cả các nước
 
Đặt sự kiện
  
Tạo ghi chú
  
Tìm kiếm ghi chú
  
Lịch popup
  
Đổi hình nền desktop
  
Đếm ngược
  
Import sự kiện từ Google Calendar, ICalendar,...
  
Đồng bộ tự động các sự kiện với Google Calendar
 
Cập nhật nhanh sự kiện
 
Tự động cập nhật thời tiết
  
Điều chỉnh màu sắc của lịch
  
Điều chỉnh font chữ của lịch
 
Tắt lịch popup
 
Mã hóa dữ liệu sự kiện, ghi chú
 
Thêm, sửa, xóa các sự kiện lịch sử
Thêm, sửa, xóa các câu danh ngôn, tục ngữ
Hiển thị lịch đa ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung)

Tham khảo các ứng dụng liên quan và thay thế: