* Link tải phần mềm lịch Việt - Desktop Calendar 2.3.1 (tên file: CalendarDC2.3.1.zip)
Giới thiệu về phần mềm:
  • Tên phần mềm: Desktop Calendar 
  • Phiên bản mới nhất: 2.3.1
  • Dung lượng: 9,9 MB 
  • Tác giả: Dương Việt Hùng (Email: duongviethung.hn@gmail.com) 
  • Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 8, 10
Bảng so sánh tính năng phiên bản 2.3.1 với phiên bản trước:
Tính năng
Version 2.3.1
Version 2.1.6
Lịch tháng
x
 x
Lịch ngày
 x
x
Đặt lịch ngày cuối các tháng
(Rất hữu ích với các tháng âm lịch khi có năm có tháng 29 ngày, có tháng 30 ngày)
x

Quản lý nhóm gửi email
 x

Xem thời tiết trong nước
 x
x
Xem thời tiết tất cả các nước
x

Đặt sự kiện
 x
 x
Tạo ghi chú
 x
 x
Tìm kiếm ghi chú
 x
 x
Lịch popup
 x
 x
Đổi hình nền desktop
 x
 x
Đếm ngược
 x
x
Import sự kiện từ Google Calendar, ICalendar,...
 x
x
Đồng bộ tự động các sự kiện với Google Calendar
 x

Cập nhật nhanh sự kiện
 x

Đính kèm file cho công việc, sự kiện
 x

Tự động cập nhật thời tiết
 x
x
Điều chỉnh màu sắc của lịch
 x
x
Điều chỉnh font chữ của lịch
 x

Tắt lịch popup
 x

Mã hóa dữ liệu sự kiện, ghi chú
x
 x
Thêm, sửa, xóa các sự kiện lịch sử
x

Thêm, sửa, xóa các câu danh ngôn, tục ngữ
x

Hiển thị lịch đa ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung)
x

Tham khảo các ứng dụng liên quan và thay thế: 4 phần mềm lịch Việt trên desktop máy tính miễn phí hay nhất