(tên file: phanloaisuckhoe.doc, Dung lượng: 930 KB)

Các văn bản  hướng dẫn cụ thể về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự:
nghĩa vụ quân sự
Các văn bản quy định về nghĩa vụ quân sự: