1. Tải về phần mềm SE-DesktopConstructor 1.3.1.20 (tên file SE-DesktopConstructor.exe, 1.05 MB, yêu cầu NET 2.0 SP1 x86x64 )
  2. Tải về phần mềm Dexclock 1.3 (tên file dexclock_13_r39.exe, dung lượng: 4.98 MB)
  3. Tải về phần mềm ClocX 1.6.0 (có 2 file cài đặt 32 bit và 64 bit)
  4. Tải về phần mềm Free Vector Clocks 2.40 (tên file FreeVectorClocks-Best-Of-Setup.exe, dung lượng: 18,98 MB)
  5. Tải về phần mềm Alwact Clock 1.3 (dung lượng: 214 KB)
Các phần mềm trên đây có chức năng chính là thêm đồng hồ và lịch tháng trên màn hình desktop; thiết lập cảnh báo, lên lịch làm việc; đồng hồ đếm ngược...Chi tiết hướng dẫn cài đặt và sử dụng, chức năng cụ thể của từng phần mềm được nêu cụ thể ở bài viết: 5 phần mềm "treo" đồng hồ, lịch trên desktop miễn phí hay nhất