Tải tài liệu hình ảnh minh họa:
Lưu ý:
- Sau khi tải các file .rar nêu ở trên, sử dụng phần mềm Winrar hoặc Winzip giải nén ra để có file tài liệu dạng PDF.
- Sử dụng một phần mềm đọc file PDF (khuyên dùng phần mềm Foxit Reader) để đọc vì các file này khá nặng.
Tham khảo bài viết gốc: