* Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat Thanh tra_27.7.exe theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Sách ebook này cập nhật văn bản đến ngày 27/07/2020. ĐẶT MUA SÁCH (theo link: TẠI ĐÂY) để có bản ebook cập nhật văn bản mới nhất về Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như phiên bản sách có thể đọc được trên điện thoại, máy tính bảng.
- Giải nén file Luat Thanh tra_Word.rar để có tập hợp các file Word về Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn.
Tham khảo văn bản hướng dẫn liên quan: Luật Thanh tra mới nhất và các văn bản hướng dẫn