Link tải về:
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat DN_13.8.exe bấm vào file này để xem trên máy tính, không cần cài đặt.
- Tải file Luat DN_Word.rar theo link ở trên về máy tính, dùng phần mềm Winrar hoặc Winzip giải nén file này ra thư mục trong máy tính để có tập hợp các file Word các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp (các file Word này có tên đầy đủ nhưng không dấu).