Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat Nghia vu Quan su_25.7 bấm vào file này để xem trên máy tính, không cần cài đặt.
- Tải file Luat NVQS_Word theo link ở trên về máy tính, dùng phần mềm Winrar hoặc Winzip giải nén file này ra thư mục trong máy tính để có tập hợp các file Word các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nghĩa vụ Quân sự (các file Word này có tên đầy đủ nhưng không dấu).