Link tải miễn phí:
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat phong chong tham nhung_8.8 theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Đặt mua ebook bản đầy đủ để xem toàn bộ các văn bản, được nhận cập nhật khi có văn bản mới và được tặng kèm tập hợp các văn bản (file Word) về Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.