thi 450 câu
  * Hướng dẫn tải về và sử dụng:
  - Bấm vào link phía trên để tải về file .rar có tên là 600 Cau GPLX.rar (kích thước 35,5 MB)
  - Giải nén ra thư mục, bấm vào file Sathachlythuyet.exe (hình trụ đèn giao thông) trong thư mục vừa giải nén để chạy phần mềm.

  Bộ 600 câu hỏi áp dụng cho thi GPLX ô tô như sau:
  • Hạng B2, C, D, E và các hạng F: học và thi đủ bộ 600 câu hỏi; trong đó có 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
  • Hạng B1: học và thi 574 câu hỏi trong bộ 600 câu (không bao gồm 26 câu về nghiệp vụ vận tải); trong đó có 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.