Link tải miễn phí:
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat Ke toan_2.4.exe theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Sách ebook này cập nhật văn bản đến ngày 2/4/2021. ĐẶT MUA SÁCH (theo link: TẠI ĐÂY) để có bản ebook cập nhật văn bản mới nhất về Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như phiên bản sách có thể đọc được trên điện thoại, máy tính bảng.
- Giải nén file Luat Ke toan_Word.rar để có tập hợp các file Word về về Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn.