Link tải về:
Gồm có 3 file: 1. Bo mau (Template) co ban.zip; Dung lượng: 80,7 MB
                       2. Mau tong hop 1.zip; Dung lượng: 93,8 MB
                       3. Mau tong hop 2.zip; Dung lượng:97,2 MB

Bộ sưu tập mẫu Slide, Template Powerpoint:
Đây là bộ sưu tập một số Slide, template, hình ảnh mẫu theo chủ đề giúp cho việc tạo slide được dễ dàng và nhanh chóng.
Tham khảo bài viết liên quan chủ đề hình ảnh: