Link tải:
Bộ sưu tập mẫu ClipArt:
Đây là bộ sưu tập hình ảnh gồm tập hợp các hình (có định dạng .png và .gif động) theo từng chủ đề được tích hợp sẳn, có thể lưu vào máy để chèn vào slide làm minh họa hoặc trang trí cho slide.