Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat KNTC_free.exe theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Đặt mua ebook bản đầy đủ để xem toàn bộ các văn bản, được nhận cập nhật khi có văn bản mới và được tặng kèm tập hợp các văn bản (file Word) về Luật KNTC và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Sách ebook Luat khieu nai 2011.epub  Luat To cao 2018.epub được sử dụng để đọc trên các loại điện thoại Android, Iphone, Ipad và các loại máy tính bảng…Cài phần mềm Google Play sách để đọc.