* Chức năng chính:
thi 450 câu- Là phần mềm áp dụng cho thi sát hạch quốc gia.
- Giúp ôn thi sát hạch lý thuyết luật giao thông đường bộ dưới dạng trắc nghiệm để lấy giấy phép lái xe các hạng A1, A2, B1, B2, C, D, E, F.
- Có đầy đủ dữ liệu 450 câu hỏi sát hạch lý thuyết lái xe và sa hình.
- Chế độ ôn thi cho phép xem toàn bộ 450 câu hỏi.
- Chế độ làm bài thi với các bộ đề ngẫu nhiên. Chấm điểm thi, xem kết quả sau khi làm xong bài thi.
- Tìm hiểu các thủ tục hồ sơ có liên quan đến việc học, thi lấy giấy phép lái xe các hạng.