Giới thiệu về phần mềm:
    Kiran's Typing Tutor 1.0
  • Tên phần mềm: Kiran's Typing Tutor
  • Phiên bản mới nhất: 1.1
  • Tác giả: Kiran Reddy (http://www.kiranreddys.com)
  • Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 7, Windows 8, 10 (32 và 64 bit) và các phiên bản Windows trên tablet.
  • Yêu cầu máy tính: CPU: Pentium 300Mhz hoặc hơn, ổ cứng phải ít nhất 10 MB, RAM còn ít nhất 64 MB
Các tính năng chính của Kiran's Typing Tutor 1.0:

- Cải thiện kỹ năng và tốc độ đánh máy, hỗ trợ nhiều người dùng. 
- Có bàn phím ảo (hiển thị phím đang nhấn và những ngón tay để đánh máy).
- Có thống kê dạng đồ thị (hiển thị số từ vựng gõ mỗi phút, tốc độ đánh máy, lỗi gõ phím cho mỗi chữ cái...). 
- Gồm các mục Typing Lessons (Tìm hiểu về đánh máy), Typing Practice (Thực hành đánh máy), Typing Tests (Bài kiểm tra), Numeric Typing (Tập gõ bàn phím số), Kids Typing (Luyện gõ cho trẻ em), Typing Games (Trò chơi đánh máy) 
+ Mục Typing Practice có hơn 500 bài học, mục Typing Test có hơn 500 bài kiểm tra. 
+ Mục Kid Typing gồm năm loại bài học khác nhau được thiết kế cho trẻ em từ 4-8 tuổi. 
+ Mục Typing Games bao gồm 4 loại trò chơi giúp vừa học đánh máy vừa thư giãn.