Phần mềm thi lý thuyết GPLX mô tô
  * Hướng dẫn tải về và sử dụng:
  - Bấm vào link phía trên để tải về file TuLuyenMoto.rar (kích thước 84,4 MB)
  - Giải nén ra thư mục, bấm vào file TuluyenMoto.exe trong thư mục này để chạy phần mềm.

  Bộ câu hỏi áp dụng cho thi GPLX mô tô 2020 như sau:
  • Hạng A2: học và thi 400 câu, trong đó có 50 câu về tình huống mất ATTG nghiêm trọng.
  • Hạng A1: học và thi 200 câu, trong đó có 20 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (các câu hỏi không sử dụng cơ bản không liên quan đến kiến thức, kỹ năng đối với hạng A1 gồm: 83 câu hỏi câu về khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ, 26 câu về nghiệp vụ vận tải, 18 câu hỏi về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe, 44 câu về kỹ thuật lái xe và 35 câu về cấu tạo sửa chữa, 117 câu hỏi hệ thống biển báo hiệu đường bộ và 79 câu hỏi giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông).