Link tải: phần mềm Audacity 3.0.4  (Tên file: audacity-win-3.0.4-x64.exe; kích thước 32,9 MB)

Tải về plug-in 64 bit FFmpeg Library (Để nhập và xuất ra file AC3, AMR, WMA và nhập âm thanh từ file video)
Tải về các plugins Nyquist để hỗ trợ chỉnh âm trong Audacity TẠI ĐÂY

Tải về các plug-in LAME MP3 encoder (Để xuất nhạc ra thành file MP3)
Audacity Thông tin về phần mềm:

Tên phần mềm: Audacity
Phiên bản mới nhất: 3.0.4
Tác giả: Audacity Development Team

Chức năng chính của phần mềm Audacity:

- Chuyển đổi các bản thu âm và băng từ sang dạng số hoặc CD. 
- Chỉnh sửa các tập tin âm thanh Ogg Vorbis, MP3, WAV, AIFF.
- Cắt, sao chép, ghép nối hoặc trộn các âm thanh lại với nhau.
- Thu lại âm thanh trực tiếp, thay đổi tốc độ, độ cao bản thu âm.