Stamina Typing Tutor 2.5Giới thiệu về phần mềm:
Tên phần mềm: Stamina Typing Tutor
Phiên bản mới nhất: 2.5
Tác giả: Alexey Kazantsey (http://www.typingsoft.com)
Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 7, Windows 8, 10 (32 và 64 bit) và các phiên bản Windows trên tablet.
Yêu cầu máy tính: CPU: Pentium 300Mhz hoặc hơn, ổ cứng phải ít nhất 10 MB, RAM còn ít nhất 64 MB

Các tính năng chính của Stamina Typing Tutor 2.5:

- Làm việc với các bài học và văn bản (5 chế độ tập đánh máy)
- Hỗ trợ trình soạn thảo bài học, nhập văn bản từ một tập tin có sẵn.
- Có bàn phím ảo (có thể ẩn được)
- Thống kê, biểu đồ tiến độ (bộ đếm thời gian, tốc độ gõ trong một phiên, buổi, ngày...)
- Có thể thêm danh sách nhạc nền MP3.
- Hỗ trợ nhiều người sử dụng và đa ngôn ngữ.
- Giúp đỡ chi tiết với trò chơi logic.