TIPP10Giới thiệu về phần mềm:

Tên phần mềm: TIPP10 for Windows
Phiên bản mới nhất: 2.1.0
Tác giả: Thielicke IT Solutions (https://www.tipp10.com)
Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 7, Windows 8, 10 (32 và 64 bit) và các phiên bản Windows trên tablet.
Yêu cầu máy tính: CPU Pentium 300Mhz hoặc hơn, ổ cứng phải ít nhất 10 MB, RAM còn ít nhất 64 MB
Các tính năng chính của TIPP10 for Windows 2.1.0:

- Chạy được đa nền tảng: hệ điều hành Windows, Mac OS X và Linux.
- Hỗ trợ bàn phím ảo (hiển thị trên thanh trạng thái vị trí các ngón tay nên sử dụng, lặp lại chữ gõ sai...)
- Gồm 20 bài thực hành tuần tự giúp làm quen với các phím trên bàn phím và học cách gõ phím hiệu quả.
- Có thể sử dụng bài học mở theo các chủ đề, phong cách đặc biệt như lập trình, pháp luật) hoặc tạo và thêm các bài học riêng vào chương trình.
- Có thể thiết lập thời gian của bài học, thay đổi kích thước font chữ, tốc độ và màu sắc, màu nền văn bản.
- Báo cáo đánh giá các bài học (thời gian gõ, số lượng tỷ lệ lỗi, ký tự trên mỗi phút...) sau mỗi bài học.
- Trò chơi đánh máy.

Các phần mềm liên quan cùng tính năng: