phần mềm tiếng AnhGiới thiệu 2 phần mềm từ điển chuyên ngành:

1. Từ điển MultiDictionary 9.0 là phần mềm từ điển đa ngôn ngữ tổng hợp của tác giả Huy Biên.
Bao gồm 15 loại từ điển:
- Anh-Việt (110.000 từ), Việt-Anh (24.000 từ), Anh-Việt máy tính;
- Anh-Anh (122.000 từ), Việt-Việt (30.000 từ), Anh-Anh máy tính;
- Nga-Việt, Việt-Nga, Nga-Nga,
- Pháp-Việt, Việt-Pháp;
- Đức-Việt, Việt-Đức;
- Nhật-Việt, Hàn-Việt.
2. Từ điển ProDict 2007 là phần mềm từ điển chuyên ngành khoa học kỹ thuật do công ty EConTech viết.
Gồm 4 từ điển chuyên ngành:
- Từ điển Kỹ Thuật Anh-Việt
- Từ điển Kỹ Thuật Việt-Anh gồm 400.000 từ và cụm từ chuyên ngành kỹ thuật (15 chuyên ngành chính: cơ khí, ôtô, điện, điện lạnh, điện tử, tin học, xây dựng, đo lường, điều khiển, hóa học, vật liệu...)
- Từ điển Thương Mại Anh-Việt
- Từ điển Thương Mại Việt-Anh (150.000 từ và cụm từ chuyên ngành thương mại)