Tải về:
Lưu ý:
- Sau khi tải 2 file Daly's billiard book.rar và Modern Billiards.rar nêu ở trên, sử dụng phần mềm Winrar hoặc Winzip giải nén ra để có file tài liệu dạng PDF (file scan).
- Sử dụng một phần mềm đọc file PDF (khuyên dùng phần mềm Foxit Reader) để đọc vì 2 file này khá nặng.
Tham khảo bài viết gốc: