(tên file: 450-cau-hoi-sat-hach-lai-xe.rar, dung lượng: 48,5 MB)
Lưu ý:
- Sau khi tải file có đuôi .rar nêu ở trên, sử dụng phần mềm Winrar hoặc Winzip giải nén ra để có 2 file tài liệu dạng file Word và PDF có tên là 450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo. File Word và PDF này có 107 trang bao gồm bộ 450 câu hỏi Luật giao thông đường bộ, có đáp án trả lời 450 câu hỏi ở trang cuối cùng.
- Sử dụng bộ office Word 2007 trở lên để đọc, Word 2003 không đọc được file này.
Tham khảo bài viết gốc: