Sau đây là các loại biễu mẫu, tờ khai được sử dụng để làm thủ tục sang tên sổ đỏ
Văn bản hướng dẫn, thủ tục hành chính về cấp sổ đỏ