Link tải mẫu
Tham khảo các văn bản quy định về mẫu trong lĩnh vực điều tra hình sự
Lưu ý: Các file rar nói ở trên, sau khi tải về sử dụng chương trình giải nén (Ví dụ: WinRar...) để giải nén ra thư mục, trong thư mục này có chứa 284 mẫu nói ở trên.