Lưu ý:
- Sau khi tải file có đuôi .rar nêu ở trên, sử dụng phần mềm Winrar hoặc Winzip giải nén ra để có file tài liệu dạng PDF hoặc file Word.
- Sử dụng một phần mềm đọc file PDF (khuyên dùng phần mềm Foxit Reader) để đọc vì file này khá nặng.
Tham khảo bài viết gốc: