Link tải
* Giới thiệu:
- File ở trên là tổng hợp các bài viết, bài nghiên cứu bình luận Bộ Luật hình sự gồm 2 phần chung và phần tội phạm cụ thể của nhiều tác giả (có cập nhật Điều luật theo Văn bản hợp nhất BLHS)
- File này sẽ liên tục được cập nhật. Các bạn thường xuyên truy cập vào link này để tải về sách.
- Đây là sách dạng ebook. Các bạn tải về máy vi tính theo link ở trên và bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần cài đặt.
*Tham khảo các sách bình luận Khoa học Bộ Luật hình sự khác: