* Giới thiệu:
- File có đuôi .exe ở trên là tổng hợp các bài viết, bài nghiên cứu bình luận Bộ Luật hình sự về phần tội phạm cụ thể của nhiều tác giả (đã cập nhật nội dung Điều luật theo Văn bản hợp nhất BLHS)
- Đây là sách dạng ebook. Các bạn tải về máy vi tính theo link ở trên và bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần cài đặt.
- File này sẽ liên tục được cập nhật. Các bạn thường xuyên truy cập vào trang này để tải về sách.
*Tham khảo các sách bình luận Khoa học Bộ Luật hình sự khác: