Link tải về:
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file Luat KD BDS_1.10.exe bấm vào file này để xem trên máy tính, không cần cài đặt.
- Để xem bản đầy đủ của sách Luật Kinh doanh BDS (có đầy đủ văn bản cập nhật mới nhất) và tải kèm theo toàn bộ các file Word các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản (các file Word này có tên đầy đủ nhưng không dấu), các bạn đặt mua theo link ở trên.