Link tải về:
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file LuatXLVPHC_5.1.exe bấm vào file này để xem trên máy tính, không cần cài đặt.
- Tải file LuatXLVPHC_Word.rar theo link ở trên về máy tính, dùng phần mềm Winrar hoặc Winzip giải nén file này ra thư mục trong máy tính để có tập hợp các file Word các văn bản hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (các file Word này có tên đầy đủ nhưng không dấu).