Sau đây là các loại mẫu phiếu liên quan đến khám sức khỏe tuyển Nghĩa vụ quân sự Văn bản hướng dẫn, liên quan đến thủ tục khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự