Hướng dẫn sử dụng:
- Tải file LuatBHXH_23.7.exe theo link tải ở trên về máy vi tính, bấm trực tiếp vào file này để xem, không cần phải cài đặt.
- Đặt mua ebook bản đầy đủ để xem toàn bộ các văn bản, được nhận cập nhật khi có văn bản mới và được tặng kèm tập hợp các văn bản (file Word) về Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành.