* Hướng dẫn sử dụng:
- Tải về file pikachuw7fix.exe theo link ở trên về máy vi tính.
- Bấm vào file này để cài đặt. File này sẽ tự động thêm file MSVBVM50.DLL vào thư mục C:\Windows\System32 của máy tính đễ sửa lỗi chơi game Pikachu.