* Hướng dẫn sử dụng:
- Tải về file Bảng lương và bảng phụ cấp của Quân đội và công an theo link cung cấp ở trên về máy tính, dùng phần mềm Office (Excel) để mở.